Zespół programu Kompozytor klasówek i kart pracy z fizyki


Autorzy zadań: Aleksandra Dudkowska, Agata Gedrowicz, Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Hanna Majek, Andrzej Sokołowski, Iwo Wroński
Opracowanie redakcyjne: Natalia Aleksandrowicz, Elżbieta Bagińska-Stawiarz, Agnieszka Dąbrowska, Mirosława Nawrot, Michalina Walas
Opracowanie techniczne: Bartłomiej Brosz, Maria Chojnicka, Agnieszka Frączyk, Leszek Jakubowski, Joanna Szyller, Agnieszka Putrycz, Jarosław Zakrzewski
Programowanie: Karol Łuckiewicz
Projekt graficzny: Andrzej Tuźnik
Kontrola jakości technicznej: Adrian Brodny, Paweł Synowiec

© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Wydawca:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 413